5_SEMBRANT TRANSFORMACIó SOCIAL

La capacitat transformadora dels horts urbans comunitaris

Se trata de la tesina de Ariadna Pomar León. Barcelona, 2012

versión pdf: Sembrant la transformació social_Ariadna Pomar

Anuncios